Selectarea securitatii masinilor electrice

ProBreast Plus

Fiecare companie se angajeazã sã aibã grijã de oaspeții sãi. În special, trateazã companiile care folosesc materiale fragile la domiciliu. Sãnãtatea și menținerea persoanelor care se comportã în astfel de condiții ar trebui sã fie extrem de protejate de angajator.

"Ordonanța ministrului economiei din 8 iulie 2010 privind istoricul cerințelor minime de sãnãtate și siguranțã referitoare la perspectiva unei atmosfere explozive în domeniu" obligã angajatorul sã elaboreze un document de protecție împotriva exploziilor. Acest lucru se datoreazã, probabil, numai companiilor în care sunt introduse materiale inflamabile care pot crea atmosfere explozive cu aerul. Astfel de substanțe pot include lichide, gaze, precum și solide înalt dispersate, adicã prafuri.

Prin utilizarea substanțelor periculoase, inflamabile cu care au fost contactați angajații, este mai devreme sã se identifice camerele potențial explozive. Dacã acestea sunt deja indicate, consultați regulamentul ministrului menționat în introducere.

Ea realizeazã ce documente ar trebui sã facã un angajator. Punctul 4.4 din regulament demonstreazã cã efectueazã o evaluare a riscului ridicat, care este condiționatã de propunerea unei atmosfere explozive la locul de muncã. Aceasta se numește "evaluarea riscurilor", care are, printre altele, și alte elemente:

a probabilitatea unei atmosfere explozive,b timpul posibil de apariție a unei atmosfere explozive,(c probabilitatea ca sursele de aprindere, cum ar fi descãrcãrile electrostatice, sã aparã și sã devinã active,d instalațiile, conținutul și amestecurile suportate de angajator,mecanismele care apar între ele, în plus, interacțiunile lor reciproce,e dimensiunea așteptatã a efectului unei posibile explozii.

Este important sã se ținã seama de camerele învecinate, care pot trãi într-un fel în legãturã cu deschideri cãtre zone amenințate de explozie, chiar și prin ventilație. În caz de pericol, nu vor fi drãguți.

Dupã realizarea unei evaluãri complete a riscurilor, angajatorul obligat existã, împreunã cu regulamentul din regulament, sã elaboreze un document privind protecția împotriva exploziilor.

Documentul privind protecția împotriva exploziilor ar trebui sã figureze doar din câteva pãrți importante, sã conținã un cuprins și o declarație a angajatorului cu privire la obligațiile persoanei. Elementele importante ale documentului includ: lista cu atmosfere potențial explozive și sursele de aprindere, descrierea mãsurilor utilizate pentru prevenirea exploziilor, datele actualizãrii documentelor, descrierea materialelor combustibile, evaluarea riscului de explozie, posibile scenarii de explozie și documente suplimentare. Documentul de protecție împotriva exploziilor ar trebui sã conținã, de asemenea, sisteme grafice și instalații.

Pentru a pregãti documentația bine documentatã, meritã sã folosiți serviciile specialiștilor. Ființa și sãnãtatea oamenilor sunt, în definitiv, cele mai importante și meritã sã fim siguri cã am evaluat corect riscul.