Directiva ue

Directiva ATEX din sistemul nostru juridic a fost introdusã la 28 iulie 2003. Se reduce la produsele distribuite în funcție la distanțe expuse riscului de explozie. Produsele în cauzã trebuie sã îndeplineascã cerințe stricte care nu se limiteazã la siguranțã și sãnãtate. Directiva ATEX conține proceduri de evaluare a conformitãții.

În ceea ce privește prevederile actului normativ în cauzã, nivelul garanțiilor, precum și evaluãrile aferente celor actuale, sunt determinate decisiv de starea de pericol pentru mediul în care dispozitivul va fi creat.Directiva ATEX stabilește cerințele stricte pe care un anumit produs trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi pedepsite în medii potențial explozive. Dar ce înseamnã asta? În primul rând, vorbim despre minele de cãrbune în care existã o probabilitate mare de explozie a metanului sau a prafului de cãrbune.

Directiva ATEX are o diviziune detaliatã a dispozitivelor pe linie. Sunt doi dintre ei. În clasa de bazã, sunt selectate dispozitive care se desfãșoarã în minã subteranã și pe suprafețe care pot fi expuse riscului de explozie a metanului. A doua parte se referã la dispozitivele la care se face referire în urmãtoarele locuri și care pot fi amenințate de o atmosferã explozivã.

Prezenta directivã stabilește cerințele esențiale pentru toate dispozitivele care funcționeazã în zone care prezintã pericole de explozie a prafului de metan / cãrbune. Dar cerințele mai sensibile pot fi gãsite cu ușurințã în mãsurile armonizate.

Trebuie reținut cã felurile de mâncare admise la o carierã în atmosfere potențial explozive ar trebui marcate cu marca CE. Numãrul de identificare al organismului notificat trebuie furnizat dupã marcã, care trebuie sã fie sigur, vizibil, indestructibil și ușor.

Organismul de notificare investigheazã întregul sistem de protecție sau dispozitive individuale în sensul asigurãrii cooperãrii cu modele și cerințe importante din directivã. De asemenea, trebuie amintit cã, începând cu 20 aprilie 2016, actuala directivã va fi înlocuitã cu noua directivã ATEX 2014/34 / UE.